Nu är muddringen av Mälaren igång

Den 1 augusti startade Sjöfartsverkets arbete med att muddra farlederna in till Västerås och Köping. Målet är att öka både lastkapaciteten och sjösäkerheten längs farlederna.

– Vi inom Mälarens vattenvårdsförbund följer det stora projektet med Mälarfarleden. I år och kommande år kommer vi att titta lite extra för att se om vi inom vår miljöövervakning kan utläsa någon påverkan på ekosystemet i Mälaren från den muddring som nu görs, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund.

Projektet är ett led i regeringens vision om att minska de fossila utsläppen med 70 procent under perioden 2010–2030. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Läs om muddringsprojektet i Mälaren på Sjöfartsverkets webbplats

Hör inslaget ”Muddring möjliggör fler sjötransporter i Mälaren” från Sveriges radio P1 den 16 augusti 2021

Målet med muddringsprojektet är både att öka lastkapaciteten och sjösäkerheten.