Tidig dialog viktigt för en bra projektansökan

EU-projektet LIFE IP Rich Waters strävar efter att skapa fler projekt och erbjuder både stöd och inspiration för de som är intresserade av att utveckla ett vattenprojekt.

Om projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters

Den 10 juni arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för Rich Waters, ett webbinarium med fokus på projektutveckling och LOVA- och LONA-medel.

Webbinariet leddes av företaget Ecoloop och några av de saker som de lyfte som viktiga för att kunna ta fram en bra projektansökan är att:

  • hitta de goda idéerna och behoven för att sedan utveckla till dem till koncept,
  • tidigt skapa en dialog och engagera de aktörer som behöver vara med i en projektansökan och att
  • konkretisera de ekonomiska parametrarna kring idén.

Efter sommaren kommer Ecoloop att fortsätta stötta medlemskommunerna i Mälaren – en sjö för miljoner (och om det fortfarande finns platser kvar även övriga kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt) i arbetet med projektansökningar. I det arbetet vill Ecoloop föra en tidig dialog om prioriteringar och vilka projekt som kan vara värda att lägga tid på. Därför uppmuntrades deltagarna att redan nu under sommaren börja tänka på eventuella projekt.

– Det här är en process som man tankemässigt behöver börja tidigt med. Ju mer aktiva ni är när vi fortsätter det här arbetet efter sommaren, desto större utbyte och ett bättre resultat kommer vi att få, sa Mats Johansson, Ecoloop.