Rena Mälaren: ”Det viktigaste är att folk slutar skräpa ner”

Rena Mälaren är ett ideellt projekt med målet att få upp så mycket miljöfarligt skrot som möjligt ur Mälaren och att väcka folks medvetenhet om vår känsliga vattenmiljö. Den 23 juni bjöd Mälaren – en sjö för miljoner och Mälarens vattenvårdsförbund in Fredrik Johansson, grundare till projektet, att ge en föreläsning.

Se föreläsningen om Rena Mälaren här

Fredrik berättade bland annat att de har nästan 200 volontärer och att de utför minst en städning av en utvald del av Mälaren i veckan.

– Det är en stor blandning av människor som deltar, men alla är överens och har det gemensamma målet att få bort skräpet. Vi har ett samarbete med Stockholms stad, som numera hjälper till att få undan skräpet till tippen. Det är mycket hjälpsamt om kommunerna kan hjälpa till med sådant, berättade Fredrik Johansson.

Det är framförallt äldre saker som Rena Mälaren-projektet plockar upp, där batterier och däck förekommer i stor mängd och är de som är de mest miljöfarliga. En oro som Fredrik och kollegorna på Rena Mälaren har är de miljögifter som sprids från det skräp som ligger kvar och att det finns en risk att vi tänker ”Det som inte syns det finns inte!”.

Den största utmaningen enligt Rena Mälaren är att vi människor är vårdslösa med vårt skräp. I parker och längts kajer lämnas många sopor som slutligen hamnar i vattnet. Fredriks uppmaning löd därför:

– Det viktigaste som behöver göras är att folk slutar skräpa ner.

Rena Mälaren på Facebook

Rena Mälaren på Instagram