Ny rapport visar: Inga läkemedelsrester funna i fisk från de stora sjöarna

I en ny undersökning gjord av IVL, på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, har man studerat läkemedelsrester i fisk i de tre stora sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Varken läkemedel eller antibiotika fanns i mätbara halter i något av proverna. Däremot påvisades naturligt förekommande hormoner i flera av proverna.

Läs rapporten Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren

Proverna har gjorts på abborre i Vänern, Vättern och Mälaren, och i Vättern har man också tagit prover på röding. Det som undersökningen har tittat på är förekomsten av 24 läkemedel, 15 antibiotika och tre hormoner, varav två naturligt förekommande och ett syntetiskt.

Inget läkemedel, antibiotika eller syntetiskt framställt hormon fanns i mätbara halter i något av proverna från de tre sjöarna. När det gäller de naturligt förekommande hormonerna, östron och 17β-östradiol så visar resultaten att halterna i fisk i Vänern och Vättern är under kvantifieringsgränsen, dock var halterna mätbara i fiskarna i Mälaren. Dessa två hormoner är naturligt förekommande hos både fisk och människor.

– Vi såg ingen skillnad i halterna av hormon i själva ytvattnet mellan de tre sjöarna i den tidigare vattenundersökning som utfördes av SLU, men i den här undersökningen ser vi att fisken i Mälaren hade högre halter hormon i sig. Vi kan inte säga med full säkerhet vad detta beror på, men en möjlig orsak är att Mälaren tar emot avloppsvatten från fler människor och har en mindre vattenvolym än de andra sjöarna. Det är också fullt möjligt att det finns en naturlig orsak och att det har samband med fiskens egen lekcykel. Det här är något vi kommer att titta närmare på, för att utreda om det är en naturlig variation som ligger bakom eller om det beror på eventuell förorening, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund.

De halter av hormon som hittades fanns i levern på abborrarna. Det är inte den delen man äter på fisken utan det är muskeldelen. Det finns ingen anledning att befara att förhöjda halter förekommer i muskelköttet, så enligt undersökningen finns det inga tecken på att fisk från Mälaren inte skulle vara lämplig som mat.

Den här studien är en uppföljning till den omfattande undersökningen av läkemedelsrester i Vänern, Vättern och Mälaren som gjordes tidigare i år.
Läs den tidigare rapporten om läkemedelsrester i de stora sjöarna

Kontaktperson

Ingrid Hägermark, förbundschef Mälarens vattenvårdsförbund
Telefon: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se