Nu är beslutet om vår vision 2022-2027 fattat

Idag på årsstämman fattades beslut om vårt förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det här betyder bland annat att vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner nu blir en permanent del av förbundet.

– Tack vare det kommer vårt fortsatta arbete med att samordna åtgärder nu att omfatta hela förbundet och inte bara vissa kommuner och alla medlemmar i förbundet kommer nu att kunna ta del av precis allt som vi erbjuder, vilket förstås är mycket glädjande, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund.

Även beslut om organisation och finansiering från 2022 fattades på årsstämman.

Om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027