Möjligheter till kommunsamverkan för fria vandringsvägar för fisk

Den 5 mars 2021 höll Mälaren – en sjö för miljoner (MER) ett seminarium där Jonas Berglind från LIFE IP Rich Waters och Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, informerade om ett erbjudande om samverkan för fria vandringsvägar för fisk.

– Frågan om fria vandringsvägar för fisk är aktuell i de allra flesta kommuner och tjänstepersoner på kommunerna sitter säkert med ungefär samma typ av utmaningar. Vi skulle därför vilja samla dem för att se hur vi tillsammans, eller enskilt, kan gå vidare för att möta dessa utmaningar, säger Jonas Berglind.

Under seminariet presenterades flera förslag på upplägg på gemensamma projekt. Här är några exempel:

  • Ett paraplyprojekt som samlar kommuner med gemensamma utmaningar
  • Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna
  • Arbetssätt för åtgärder av vandringshinder på kommunal mark
  • Konkreta tips för ansökan om finansiering
  • Studiebesök i fält

– Jag kommer nu att höra av mig till de som deltog på seminariet men också till flera andra som visat intresse för frågan tidigare. Jag vill veta hur de ser på den här frågan och på samverkansmöjligheterna framöver. Jag tror att vi kan göra stor skillnad i frågan om fria vandringsvägar för fisk om vi hjälps åt, säger Jonas Berglind.

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta:

Jonas Berglind
Telefon: 010-22 49 227
E-post: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Viktor Kärvinge
Telefon: 010-22 49 388
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se

Om LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters är Sveriges största EU-projekt inom miljöområdet och är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. LIFE IP Rich Waters syftar till att öka åtgärdstakten enligt åtgärdsprogrammet. Rich Waters arbetar också för att nya projekt kommer till med hjälp av finansiering från andra utlysningar.

Läs mer om Rich Waters arbete för fria vandringsvägar för fisk