Material från våra dialogmöten om vattenmyndighetens samråd

Kommunerna som ingår i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) samlades vid tre möten i februari och mars 2021 för att tillsammans diskutera vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram.

Nu hittar du alla presentationer och anteckningar från dessa möten och länkar som lyfts som viktiga och intressanta under våra möten.

Dialogmöten om samrådsmaterialet från vattenmyndigheten