Vattenråd – så lämnar ni synpunkter i VISS

Just nu samråder vattenmyndigheterna om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Som medlem i ett vattenråd kan du lämna synpunkter för alla delar på en vattenförekomst som ingår i underlagsmaterialet till Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som till exempel statusklassningar, normer, åtgärder, risk, påverkan.

Här finns instruktioner på hur du som är med i ett vattenråd kan lämna synpunkter

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med? Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla.

Läs mer om samrådet på Vattenmyndigheternas webbplats