Möt Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, i en intervju

I en intervju på Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns nu en intervju med Viktor Kärvinge som jobbar som åtgärdssamordnare för Sagån inom LEVA i nära samarbete med Sagåns vattenråd.

Viktor är anställd på länsstyrelsen men är utlånad till oss på Mälarens vattenvårdsförbund.

Möt Viktor Kärvinge