Informationsmöte den 18 september om vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

Välkommen till vårt informationsmöte, som utgör starten för processen att tillsammans med medlemmarna arbeta fram en gemensam vision för förbundets verksamhet 2022-2027! Visionen planeras att antas vid årsstämman i maj 2021.

Det går att delta på plats i Stockholm eller digitalt via Skype. Läs mer om mötet och anmäl dig senast den 16 september här:
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vastmanland/2020-09-10-informationsmote-om-vision-for-malarens-vattenvardsforbunds-verksamhet-2022-2027.html

Program: Program informationsmöte vision Mvvf 200918