CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar – igång i Mälaren!

Under sommaren 2020 prövar vi en helt ny tjänst för att få hjälp att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten heter CyanoAlert, och innebär i korthet att de kommuner och vattenverk som har anslutit sig får information för de platser man har valt att bevaka. Det rör sig om badplatser och intagsplatser för råvatten till dricksvattenproduktion. Information samlas in dagligen från satellitbilder, analyseras och skickas ut dagligen, med varning vid eventuellt höga koncentrationer.

Det finns även en app (Android) för ”senaste nytt” och möjlig återkoppling med observationer i fält. I den kan vem som helst gå in och få information om algkoncentrationen för valbar plats inom Mälaren. Du kan alltså få information direkt om algkoncentrationen vid ditt eget badställe, eller rastställe för hunden. Appen finns att ladda ner gratis på Google Play här:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyanoalert.mobile

Vi kommer även att kunna använda data för hela Mälaren för att se hur algblomningarna rör sig över sjön vid olika tider och förhållanden. Detta ger oss ett tydligare underlag för utbredningen i Mälaren för att hitta problemområden och bidrar förhoppningsvis till att lättare hitta vilka områden där åtgärder behöver vidtas för att minska algblomningarna. Det kommer att bli ett bra komplement till de algprover som nu tas på 11 platser i Mälaren ungefär en gång i månaden, sedan många år tillbaka.

De kommuner och vattenverk som deltar i år och bevakar sina badplatser och vattenintag är:
Eskilstuna
Huddinge
Håbo
Knivsta
Mälarenergi
Norrvatten
Nykvarn
Stockholm vatten AB
Uppsala

Försöksperioden sträcker sig nu 2020-2021 och kommer att utvärderas, både efter säsongen i år och efter nästa år.

Vill du veta mer om detta? Då kan du höra av dig till Ingrid Hägermark, tfn 010-580 51 68 eller e-post ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se