Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De sprider sjukdomar och konkurrerar ut inhemska arter.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren.

­– Det finns flera saker man kan tänka på, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund. Det handlar till exempel om att använda bete från vattendrag nära där man fiskar och att alltid tömma båtmotorn på vatten när man tagit upp den.

Arter kan komma in genom utsättningar av främmande växter och djur eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa tror man att kräftpest och sjögull är de som har störst negativ påverkan. Sjögull är idag spritt i västra Mälaren och sprider sig österut.

– Invasiva främmande arter bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå, fortsätter Ingrid Hägermark. I framtiden, med ett varmare klimat, kommer troligen arterna tyvärr lättare kunna etablera sig i våra sjöar.

Tips på vad du kan göra

Det finns flera saker du som fiskar, åker båt eller dyker kan göra:

  • Töm beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där du fångat dem. Undvik också att flytta levande blötdjur som insekter, musslor och sniglar.
  • Använd bara betesfisk från sjöar och vattendrag där du fiskar. Häll aldrig ut överbliven betesfisk och mask från något annat vatten när fisketuren är över. Använd bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten. Undvik fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.
  • Om du färdas med din båt i en kanal mellan olika vatten, tvätta den i en båtbottentvätt om möjligt.
  • Töm motorn på vatten när du tagit upp den. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten.
  • Plantera växter i din trädgård eller damm som du vet finns naturligt i Sverige. Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.
  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Torka utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Du kan också rapportera in fynd av misstänkta främmande arter på Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg för vattenorganismer.

Om broschyren

Broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Förutom tips på vad allmänheten kan tänka på innehåller broschyren också en beskrivning av flera främmande arter som är på väg in i Sverige eller som redan finns i våra sjöar.

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​ Kanslierna för respektive vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren finns vid Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Fakta: Vilka främmande arter finns i sjöarna?

Bilden nedan visar vilka främmande invasiva arter som finns i de stora sjöarna Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern.

Kontakt

Ingrid Hägermark
Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se
010-224 93 72