Information om årsstämma 2020 Per Capsulam för Mälarens vattenvårdsförbund

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen.

Inför stämman Per Capsulam har följande handlingar skickat till samtliga medlemmar och dess ombud:
1) Röstombud för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund 2020
2) Verksamhetsberättelse med bokslut 2019
3) Valberedningens förslag till ny styrelse
4) Förslag till årsavgifter 2020
5) Verksamhetsplan 2020
6) Organisation och arbetssätt
7) Protokoll från stämma Per Capsulam 2020-05-15
Dessa handlingarna finns även att ladda hem från vår hemsida, se nedan.
Tillsammans med utskicket bifogas en tabell med alla kallade stämmombud (bilaga 1). Den ifyllda tabellen med svar från ombuden får sedan utgöra röstlängden. I de fall vi inte har uppgift om vem som är ombud, får medlemsorganisationen meddela vem som är ombud så fyller vi i tabellen med rätt namn sedan.

Svar önskas från samtliga medlemmar/ombud per e-post/vanlig post senast måndagen den 18 maj 2020. För närmare instruktioner, se följebrevet.

Inbjudan till informationsmötet om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 kommer att skickas ut i början av juni till samtliga medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och deras ombud, samt kontaktpersoner och vattenpolitiker inom MER-kommunerna. Med inbjudan till visionsmötet kommer diskussionsunderlaget som har tagits fram inom visionsgruppen att bifogas.

Den 15 maj kl. 9.00-11.00 kommer vi att hålla 1,5 timmars informationsmöte via Skype, där SLU berättar om resultaten från Mälarprovtagningen 2019 samt kort om vad som pågår i verksamheten inom Mälarens vattenvårdsförbund, med möjlighet till frågestund efter mötet. Mötet kommer att spelas in och kommer att gå att titta på i efterhand. Inbjudan till informationsmötet har skickats ut till samtliga via e-post. Man behöver inte anmäla sig till mötet i förväg, utan det är bara att koppla upp sig mot mötet via länken när det är dags. Den som vill kan även ansluta sig via länken härifrån: Anslut till Skype-mötet

Vi önskar er med detta en fin vår och sommar med förhoppning om att träffas i september!

Stämmohandlingar:
Följebrev MVVF årsstämma Per Capsulam 20200515
01 Röstombud stämma per capsulam 2020
02 Verksamhetsberättelse och bokslut Mvvf 2019 sign
03 Valberedningens förslag MVVF 2020
04 Årsavgifter Mvvf 2020
05 Verksamhetsplan Mvvf 2020
06 Organisation och arbetssätt 2018-2021 Mvvf
07 Årsmötesprotokoll per capsulam MVVF 2020