Få stöd i hur du ansöker om och jobbar med ett LIFE-program

Mälarens vattenvårdsförbund är en av parterna i LIFE IP Rich Waters, ett projekt med finansiering från EU:s miljöfond, som syftar till att påskynda genomförandet av vattendirektivet i Sverige. Nu erbjuder förbundet och Mälaren – en sjö för miljoner en digital kurs om hur man gör en ansökan om att få bedriva ett LIFE-projekt.

– Under utbildningen kommer vi också att dela med oss av kunskap och ge tips om vad man bör tänka på om man blir beviljad finansiering. Vi kommer bland annat att ta upp frågor om viktiga datum i processen, budgetering och regler för kostnader, rapportering och kontrakt, säger Elin Ångman, projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner.

Ett av målen med LIFE IP Rich Waters är att stödja nya projekt för att ytterligare komplettera de aktiviteter som sker inom projektet, och att skapa nya nätverk.

– Ja, det som vi gör inom Rich Waters måste ge ringar på vattnet. Därför kommer vi även under utbildningen den 23 april berätta mer om hur vi inom Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner kan stödja projektutveckling, säger Elin Ångman.

Utbildningen äger rum online under förmiddagen den 23 april.

Program och anmälan

Om LIFE IP Rich Waters

Om EU:s LIFE-program