Tolv nya förslag på projekt för fria vandringsvägar

Länsstyrelserna har lämnats möjlighet att föreslå projekt för fria vandringsvägar till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projekten har lagts in i en så kallad projektlista som HaV administrerar. Medel till dessa projekt kan delas ut av HaV när möjlighet till finansiering dyker upp. Vilka projekt som får medel kommer att fastställas i årliga bidragsbeslut. 

Länsstyrelsen i Västmanland har genom Mälarens Vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare lagt in tolv förslag.  Dessa filer innehåller en kortfattad beskrivning av de förslagna projekten.

Projektbeskrivningar

Backa Sagån projektbeskrivning

Forsby Svartån projektbeskrivning

Förprojektering Köpingsån

Gisslarboån nedströms Smeddammen projektbeskrivning

Halldammen Hällsjön Svartån projektbeskrivning

Hyttgatedammen Sagån projektbeskrivning

Ridhusbron Kolbäcksån projektbeskrivning

Skärsjöbäcken projektbeskrivning

Åkesta Svartån projektbeskrivning

Mer information

Kontakta Viktor Kärvinge, viktor.karvinge@lansstyrelsen.se för mer information.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats