Tips om ny webbplats om kommunal vattenplanering

De sex stegen i handboken.

Du har väl inte missat den nya webbplatsen vattenplanering.se som EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram? Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering.

– Bland allt inspirationsmaterial som samlats på webbplatsen finns till exempel vår utbildning Kommunpolitikers roll i vattenförvaltningen med vilket känns jättebra. Den ger tjänstepersoner och politiker en bra grundläggande kunskap när det gäller deras ansvar i frågor som rör vatten, säger Ingrid Hägermark, förbundschef.

På webbplatsen finns också Handbok för strategisk kommunal vattenplanering lättillgänglig, som hjälp till kommunerna att strukturera och prioritera sitt strategiska vattenarbete.

Gå till webbplatsen vattenplanering.se