Tips om en ny skrift: Nyttan med bättre vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram en skrift med syfte att ge kommunala beslutsfattare goda argument för fler vattenåtgärder.

I skriften hittar du bland annat exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på.

Gör din beställning av skriften här