Nu finns utbildningen för kommunpolitiker anpassat efter landets alla vattendistrikt

Under hösten lanserade vi en utbildning för kommunpolitiker och tjänstepersoner i Norra Östersjöns vattendistrikt, om deras roll i vattenförvaltningen. Intresset för utbildningen är stort och har nu tagits fram i anpassade versioner för de andra fyra vattendistrikten som finns i Sverige.

Förutom att materialet kan användas av politiker och tjänstepersoner på landets kommuner, är det också användbart  för dig som är miljöhandlägare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Beställ utbildningsmaterialet på Vattenmyndigheternas webbplats

En av dem som gått utbildningen är Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås. Hör Staffan berätta om utbildningen i filmen nedan!