Mälarinarium nr 1, 2020

Årets första webbinarium i samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund hölls den 18 mars via skype. Temat för Mälarinarierna är pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren.
Här kan du se Mälarinariet inspelat. 03:55 – 8:55 kan ni hoppa över, det är bara tekniskt strul och inget av värde att lyssna på. Resten är mer intressant!

Program:
– Info om ansökan till FORMAS utlysning ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen”, SLU tillsammans med MVVF, Uppsala universitet, Chalmers m.fl om Mälarens framtid
– Preliminära resultat från undersökningen om läkemedelsrester i Mälaren
– Information om projektet ”Floating Eka” i Mälaren https://www.facebook.com/FloatingEKA/
– Stora och lilla Ullfjärden, förhållanden och ansökan om extra miljöövervakning
– Info från MVVF om CyanoAlert 2020
– Info från SLU om examensarbeten

Här är en länk till Padlet, där ni hittar info om Mälarinariet:
https://padlet.com/stephan_kohler1/qu9n6k7bx1h9

Länk till info om förra Mälarinariet hittar ni här:
https://padlet.com/stephan_kohler1/b8qipdsi4e9o