Webbinarium: Lärdomar från framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram

Den 26 mars bjuder Mälaren, en sjö för miljoner (MER), in alla politiker och tjänstepersoner inom MER-kommunerna till ett webbinarium om framtagande av lokala åtgärdsprogram.  

Zahrah Livendahl, vattensamordnare på Uppsala kommun, berättar om processen kring att ta fram Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP). Hon kommer att dela med sig av problem och lärdomar med bas i upphandlingsunderlag, projektbeskrivning och exempel på framtagen LÅP.

Under webbiniariet kommer Zarah att ge sin föreläsning via Skype och du har möjlighet att ställa frågor via chat-funktionen. Efter föreläsningen har vi en gemensam diskussion.

Vill du också ha en inbjudan med Skype-länk? Hör av dig till Elin Ångman, projektledare för MER

Vårens serie med webbinarier

Det här är det andra webbinariet i vårens serie för tjänstemän och politiker i MER-kommunerna. Den 6 februari var temat Konflikter och samverkan. I april kommer vi att bjuda in till webbinariet Klimat och vatten, synergieffekter i projekt och finansiering.