Höga vattennivåer i Mälaren

Den senaste tidens regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Prognosen från SMHI är att det ska kulminera under dagen senast under morgondagen.

Än så länge verkar det inte vara stora materiella skador ännu men det kan komma om vattennivåerna stiger ytterligare.

Utflödet från Mälaren regleras av Stockholms Hamnar genom slussar och dammluckor enligt vattendom. För att göra rätt prioriteringar samverkar Stockholms Hamnar med Länsstyrelsen, SMHI, Sjöfartsverket och Slussenprojektet. Kontakt är även tagen med regleringsföretag i berörda områden för tillflöden till Mälaren och de arbetar i samverkan för att underlätta läget längs tillrinnande vattendragen.

Under förra veckan tog man beslut om att öppna upp Slussen i Södertälje till full avtappning samt även Hammarbyslussen. Detta innebar att man tappade av ca 540 m3/s från Mälaren.

Under förmiddagen idag mellan kl 10-11 har även de gamla slussarna i Stockholm har öppnats till full avtappning och därmed har man ökat utflödet från Mälaren med ytterligare 220 m3/s. Total avtappning är nu 760 m3/s, vilket beräknas vara mer än tillflödet just nu, och därmed beräknas nivåerna att sjunka framöver. Det kan ta en stund innan det vänder.

Se upp för strömmande vatten i Hammarbyleden och Stockholms ström (inklusive vid Slussenprojektet) när Mälaren tappas på vatten.

Mer info finns på hemsidorna för Stockholms hamnar och Slussenprojektet, samt SMHI:s hemsida:

Stockholms hamnar

Slussenprojektet

SMHI