Storskarv i Mälaren – resultat från årets inventering och trend

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.

Ladda ner bladet här: Fakta 2019-13 Storskarv i Mälaren 2004-2019