Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2019

Den 17 maj 2019 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ultuna i Uppsala.

Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna, därefter information om pågående verksamhet och workshop om framtidsprojekt inom Mälarens vattenvårdsförbund.

På eftermiddagen får vi en demonstration av hur vattenprovtagningen går till vid båten i Fyrisån invid Ultuna, samt visning av labbet där vattenproverna från Mälarprovtagningen analyseras.

Läs mer om programmet och anmäl dig här senast den 13 maj:
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/kalenderhandelser—vastmanland/2019-04-30-malarens-vattenvardsforbunds-forbundsstamma.html

Varmt välkomna!

Handlingar till årsstämman att ladda ner:
Inbjudan förbundsstämma Mvvf 2019
01 Program förbundsstämma Mvvf 2019
02 Dagordning årsstämma Mvvf 2019
03 Verksamhetsberättelse och bokslut Mvvf 2018 sign
04 Valberedningens förslag MVVF 2019
05 Årsavgifter Mvvf 2019
06 Verksamhetsplan Mvvf 2019
07 Organisation och arbetssätt 2018-2021 Mvvf