Stort intresse kring dagvattenhantering

Seminariet om dagvatten som Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten arrangerade den 29 januari lockade 250 deltagare från 42 kommuner. Några av de frågeställningar som togs upp var att vad kommer det innebära nu när vattendirektivet införs fullt ut i svensk lag och vilket stöd behöver du i din dagvattenplanering?           

Under dagen diskuterades dagvatten i översikts- och detaljplan och kommuner gav exempel på hur de arbetar utifrån rådande lagstiftning. För att engagera åhörarna ytterligare ställdes några frågor via verktyget Mentimeter.

– Jag är väldigt nöjd med dagen. Deltagarna fick konkret veta om vad som gäller rent juridiskt och vi fick igång en diskussion om hur vi alla tillsammans, med kommunerna i spetsen, kan agera för att förändra läget så att arbetssituationen blir lättare för kommunerna. Vi ställde bland annat frågan om du tycker att dagvattenlagstiftningen behöver förändras och 150 av 162 som deltog svarade ja, berättar Mats Wallin, vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med representanter från kommuer, länsstyrelse, Vattenmyndigheten och en jurist.

– Vi ökade också vår kunskap om kommunernas utmaningar vilket gör att det är lättare för oss i Mälarens Vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner att arbeta vidare med dagvattenfrågorna, avslutar Elin Ångman, projektledare för Mälaren en sjö för miljoner.

Till Mats Wallins summering av dagen

Presentationerna från dagen hittar du här