Sjöfåglar i Mälaren 2018 – rapport från inventeringen klar

Sammanlagt inräknades 7 857 fåglar av 31 arter exklusive storskarv. Storskarv inventerade separat 2017.

De inräknade antalen för skrattmås och fisktärna var de högsta sedan inventeringen startade. Även grågås noterades för ett rekordantal. Sämre gick det speciellt för strandskata och silltrut som tappade cirka en tredje del av sina antal från föregående år. En annan art som det gick riktigt dåligt för var gråtrut som noterade ett bottenrekord och antalet var 20 procent färre än årsmedel 2005–2016.

Ladda ner rapporten här: Rapport inventering av fågelskär i Mälaren 2018