Vill du hjälpa oss på väg bort från övergödning? Sök jobbet hos oss!

Efter nyår påbörjar vi ett roligt jobb med att få till konkreta åtgärder mot övergödning i och runt Sagån. Du som samordnar åtgärderna kommer att få arbeta under stor frihet och eget ansvar, samtidigt som du också kommer att ingå i vårt team i Mälarens vattenvårdsförbund och få stöd när det behövs. Ett nära samarbete med Sagåns vattenråd ingår. Du kommer även att ingå i ett nationella nätverk för åtgärdssamordnare, läs mer om det här på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Det här är ett jobb för dig som gillar natur, lantbruk, vattenvård och att samarbeta med och engagera andra människor. Läs mer och ansök på Offentliga jobb: Samordnare för åtgärder mot övergödning i Sagån/Mälaren.

Sista ansökningsdag 7 januari 2019. Välkommen med din ansökan!