Välkommen till Mälarseminarium 2018

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning på temat Mälaren!

Tid: 2018-10-25 kl. 09:00 – 16:00
Lokal: SLU, Hörsal V, Ulls hus, campus Ultuna.
Adress: Almas allé 8, Uppsala
Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU)
Sista anmälningsdag: 12 oktober 2018

Läs mer och anmäl dig här! https://www.slu.se/ew-kalender/2018/10/malarseminariet-2018/