Årsstämman 2018

Nu finns protokoll och alla handlingar från årsstämman 2018 att hämta hem under Publikationer / Protokoll – årsstämma på hemsidan.

Stämman blev välbesökt och vi hade en strålande dag ute i Ängsö naturreservat med stämma samt efterföljande information från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om vårt forskningssamarbete som påbörjades vid årsskiftet.

Efter lunchen fick stämmodeltagarna fundera fritt i grupper och ge förslag till kommande ämnen att ta upp inom forskningssamarbetet. Sedan fick vi ta del av berättelser och reflexioner från Ängsöfiskaren om fisket i Mälaren och hur man kan bedriva ett hållbart fiske.

Materialet från gruppdiskussionerna kommer att presenteras senare i någon form.

Protokoll, bilagor och presentation från SLU hittar du här : Publikationer / Protokoll – årsstämma