Nu startar forskningssamarbete om Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ingått en överenskommelse om att samarbeta kring forskning och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren och dess avrinningsområde.

– Samarbetet innebär att vi kan förbättra våra metoder för övervakning av sjön och kartläggningen av Mälarens ekosystem. Vi kommer också att utveckla utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren för att bidra till en bättre förvaltning, säger Ingrid Hägermark, sekreterare i Mälarens vattenvårdsförbund.

 

Forskningssamarbete om Mälaren mellan MVVF och SLU pressmeddelande 180517