Ny projektledare för Mälaren-en sjö för miljoner

Ny projektledare för MER – Mälaren en sjö för miljoner är Katarina Tano.

Katarina kommer närmast från Kalix kommun där hon jobbat med alla typer av vattenfrågor, från vattenskydd ->dricksvatten->avloppsvatten->recipient.

Hon har dessutom ingått i styrelsen för Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund, Bottenvikens kustvattenvårdsförbund, Kalix- & Töreälvens vattenråd, Norra Bottenvikens kustvattenråd samt Sangisälvens och Keräsjokis vattenråd.

Sedan 2013 har hon också suttit med i Svenskt vattens avloppskommitté.

Under 2014 arbetade Katarina under en tid på Länsstyrelsen i Norrbottens län på beredningssekretariatet med att ta fram underlag för övergödningsåtgärder till Vattenförvaltningens Åtgärdsprogram.

Katarina har en bakgrund som kemist och har tidigare arbetat även på Stockholm vatten och Luleå kommun.