Rapport från miljöövervakningen i Mälaren 2016

Nu är rapporten från 2016 års miljöövervakning av näringsämnen, plankton och bottenfauna i Mälaren klar. Den finns både i form av en kort sammanfattning på en sida, samt den fullständiga rapporten inklusive bilagor där alla analysresultat återfinns.

Samtliga rapporter för miljöövervakning finns att ladda hem under fliken ”Publikationer” i kategorin ”rapporter Mälarens vattenvårdsförbund”.