Undersökning av mikroplast pågår i Mälaren

Fastsättning av filter i pumpen inför mikroplatsprovtagning i Mälaren

Under maj och juni undersöks halterna av mikroskräp, bland annat mikroplaster, i Sveriges fyra största sjöar; Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Prover har tagits på 14 platser runt om hela Mälaren för att mäta mängden mikroplaster och spåra dess ursprung. Resultaten beräknas vara klara under 2018.

Mikroplast har uppmärksammats i haven de senaste åren. Däremot har inte fokus lagts på att undersöka halter av mikroplaster i landets sötvatten. Ändå visar tidigare undersökningar från Mälaren och Vättern att halterna av mikroplast i våra stora sjöar kan vara högre än halterna i haven. Nu görs därför en gemensam undersökning i
landets fyra största sjöar.

-Det är första gången mikroskräp undersöks i den här omfattningen i sötvatten. Det är viktigt att kartlägga och jämföra halterna i våra mest påverkade och nyttjade sötvatten för att klarlägga om det innebär ett miljöproblem, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

Undersökningen genomförs i samarbete mellan vattenvårdsförbunden, däribland Mälarens vattenvårdsförbund, forskare och ett antal svenska myndigheter.

Definition av mikroplast: Plastartiklar ˂ 5 mm. De kan ha många olika former såsom sfärer, pärlor, pellets eller fibrer. I denna undersökning hittas partiklar med storlekarna 0,05 – 5 mm.

Mikroplasten delas in i primär och sekundär mikroplast. Primär mikroplast är den plast som används som råvara för plastindustrin, till exempel plastpellets. Andra exempel är slipmedel i kosmetika, rengöringsprodukter (kroppsskrubb, tandkräm) och läkemedel. Med sekundära mikroplaster menas små plastpartiklar som bildas genom slitage eller nedbrytning, till exempel däckslitage eller nedbrytning av större plastskräp (tex plastflaska) under inverkan av sol och värme ute i vattnet. (Naturvårdsverket & IVL, 2016).

Klicka här för att se pressmeddelandet>