Dricksvatten – temat på Mälarkonferensen 7 mars i Örebro

Mälarkonferensen 2017 - tema drickvatten

Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.

Mälarkonferensen vänder sig till kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, vattenvårdsförbund inom Mälar- och Hjälmarregionen och på Gotland. Även beslutsfattare och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet i inom området är varmt välkomna. I år äger konferensen rum på Elite Stora hotellet i Örebro tisdagen den 7 mars 2017 klockan 09.00 – 16.00.

Länk till anmälan och preliminärt program. Se även bifogad inbjudan. Anmäl dig senast måndagen den 20 februari. Konferensavgiften är 950 kr (exkl. moms).

Mälarens vattenpris – glöm inte att nominera din kandidat senast den 31 januari!

Mälarens vattenpris delas ut under konferensen till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde samt på Gotland. Nominera din kandidat senast den 31 januari 2017.