LIFE IP Rich Waters har gått vidare till revisionsfasen

EU har meddelat att ansökan av projektet LIFE IP Rich Waters har gått vidare till nästa steg, den så kallade revisionsfasen. Ett antal fördjupningsfrågor behöver besvaras senast 22 augusti.

Om allt går väl kommer kontrakt att kunna skrivas under hösten.

Ansökan har genomförts av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och  Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Mer information finns här!