Ekosystemtjänster och resiliens i vattenplaneringen

Här finns en sammanfattning och presentationerna från seminariet.