Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 10 maj 2016 i Mariefred

 Tid: 10 maj kl 09.15 – 15.00

Plats: Gripsholms värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred

Målgrupp:
Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 2 maj via denna länk:
Anmälan till årsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2016
Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du vill ha specialkost och om du kommer att närvara även vid lunch och eftermiddagens guidning på Gripsholms slott.

Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingar:
Skickas ut med e-post senast måndagen den 25 april till samtliga medlemmar och övriga anmälda till stämman. De kommer även gå att ladda hem dem på den här sidan när de har skickats ut.

Program

09.15 Samling och kaffe
09.45 Välkommen!
Monica Lindell Rylén, vice ordförande i Strängnäs kommunstyrelse.
10.00 Förbundstämma Mälarens vattenvårdsförbund
11.15 Bensträckare
11.30 Föredragning av den spridningsmodell för utsläpp och föroreningar i Mälaren som DHI har utarbetat 2015 på uppdrag av Norrvatten och Stockholm vatten.
12.00 Lunch. Till kaffet på maten kommer det finnas möjlighet att delta i mindre grupper med information om några av Mälarens vattenvårdsförbunds projekt och undersökningar som utförts under det gångna verksamhetsåret. Mer information om detta kommer senare.
13.30 Guidad visning av Gripsholms slott med vinkling åt vattenanvändning.
14.30 Kaffe och kaka på Gripsholms värdshus.

FRÅGOR?
Om förbundsstämman:
Kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund,
tfn 010-224 93 72
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Om anmälan:
Kontakta Caisa Claydon, Länsstyrelsen,
tfn 010 – 224 92 37
caisa.claydon@lansstyrelsen.se

Här kan du ladda ner information i pdf-format:
Inbjudan förbundsstämma Mvvf 2016
Program förbundsstämma Mvvf 2016
03 Årsredovisning 2015 Mvvf
05 Avgifter Mvvf2016
06 Verksamhetsplan 2016 Mvvf
07.1 Följebrev förslag reviderade stadgar Mvvf 20160407
07.2 Bilaga 1 Styrelsens förslag till reviderade stadgar MVVF 2016
07.3 Bilaga 2 Sammanställning av remissvar och styrelseprotokoll 160407

Välkomna!

Gripsholms slott. Fotografi: Gomer Swahn.

Gripsholms slott. Fotografi: Gomer Swahn.