Inbjudna att skriva fullskalig ansökan, LIFE

Vi har återigen blivit inbjudna att få skicka in en fullskalig ansökan om ett EU Life IP-projekt. Ansökan ska vara inskickad 1 april 2016.

Under december 2015 tar projektets arbetsgrupp fram en detaljerad plan för arbetet fram till att den färdiga ansökan ska vara inskickad i april 2016. Alla berörda parter kommer att få ta del av övergripande information via 1-2 informationsmöten, som alla parter bjuds in till.