Färdig konceptskiss för LIFE IP och en ny medarbetare

Nu är den nya konceptskissen (s.k. Concept Note) färdig och inlämnad till EU! I samband med den nya konceptskissen byter vi även namn till LIFE IP Rich Waters.

Samtidigt vill vi passa på att hälsa vår nya medarbetare Åsa Erlandsson välkommen! Hon kommer under hösten att sätta sig in i ansökan och processen hittills, för att på sikt kunna ta över som projektledare för ansökan.

 

För mer information se: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-north-baltic/Pages/default.aspx