Ansökan om EU-medel för bekämpning av sjögull

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland, fyra andra länsstyrelser och fyra kommuner har Mälarens vattenvårdsförbund lämnat in en LIFE-ansökan för bekämpning av sjögull. Hela projektet beräknas kosta 54 miljoner och påbörjas hösten 2016 om ansökan blir godkänd.

SVT Västmanland har gjort ett nyhetsinslag om ansökan som kan ses här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/gemensam-kamp-mot-sjogull