Rapport för 2014 års miljöövervakning i Mälaren finns för nedladdning

Nu finns rapporten för 2014 års miljöövervakning i Mälaren att ladda hem från hemsidan. Den ligger under

Metoder, analysparametrarnas innebörd samt rådatatabeller och analysrapporter finns i bilagedelen för den som vill fördjupa sig i årets resultat.