Intervju i SVT angående vår LIFE IP-ansökan

Förra veckan hölls ett informationsmöte angående den nya ansökan för LIFE IP. På plats fanns, förutom de inblandade aktörerna, även SVT Västmanland som intervjuade David Liderfelt om våra ambitioner med denna nya process.

I den nya ansökan kommer vi att luta oss tillbaka mot det stora arbete som redan genomförts och den feedback vi fick på den förra ansökan.

Inslaget kan ses här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/ny-ansokan-for-miljoner-till-vattenmiljon

För mer information om projektet, se:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-north-baltic/Pages/default.aspx