Vattnet i brandområdet mindre påverkat än befarat

Skogsbranden i Västmanland har haft mindre påverkan på vatten i området än man befarat. Det är Svenska lantbruksuniversitetet, SLU, som tillsammans med länsstyrelsen har utfört testerna på uppdrag från Havs- och vattenmydigheten. Påverkan på Mälaren är därför liten.

Läs hela nyheten här på Sveriges Radios hemsida