Förbjudet att tömma båttoaletten i Mälaren, ändå finns få tömningsstationer

Sedan den 1 april är det förbjudet att tömma sin båttoalett i vattnet. I Mälaren och Stockholms skärgård finns sammanlagt knappt sextio tömningsstationer, vilket Transportstyrelsen anser är för få. Eftersom sommartrafiken på Mälaren är stor finns risk för köbildning vid stationerna.

Hamnar som erbjuder båtplatser i en organiserad form har enligt lagen skyldighet att erbjuda toalettömning. Det gäller båtklubbar, kommunala båtbryggor, gästhamnar och kommersiella marinor. De får inte ta betalt för tömningen.

Trots att lagen antogs redan 2012 och det alltså funnits gott om tid att bygga tömningsstationer så har relativt få byggts. Många båtklubbar uppger att de har svårt med en stor investering.

Majoriteten av de svenska fritidsbåtarna saknar däremot toalett och för dem är problemet snarare bristen på toaletter på land. Det är nämligen inte heller tillåtet att tömma en hink med avföring i Mälaren eller att kissa från båten.

 

För mer information, se denna dagsfärska artikel från Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/sthlm/svart-att-tomma-battoan-i-skargarden-i-sommar/

För karta över tömninsstationer, se Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/