Besked från EU angående LIFE IP

Vi har nu fått resultatet av utvärderingen av LIFE IP North Baltic från EU-kommissionen. Projektet är formellt sett tillräckligt bra för att få finansiering, men rankingen är för låg för att pengarna ska räcka till vårt projekt som läget ser ut nu. Det finns alltså fortfarande en möjlighet för projektet att få finansiering om det sker förändringar i de övriga projekten under revideringsfasen eller kontraktsförhandlingarna.

För närvarande så avvaktar vi alltså en möjlighet att få finansiering i årets utlysning. Om det inte blir så återstår att ta beslut om att gå in med ett nytt Concept Note i höst.

Även om beskedet alltså inte är positivt, är loppet inte kört och vi har gjort ett stort grundjobb som ger oss bra möjligheter att få medel i nästa utlysning.