Vattenvårdsförbundet medverkar i inslag för SVT Västmanland

SVT Västmanland kommer under vecka 23 att sända en serie inslag med fokus på Mälaren och dess vatten. Först ut på måndagen är ett inslag som tar upp den nya lagen med förbud mot att tömma fritidsbåtars toalettavfall i Mälaren. Efter det diskuteras behovet av fisktrappor och varför de är så viktiga i vår region.

I några av programmen intervjuas David Liderfelt där han bland annat berättar om vårt arbete i förbundet. Susanna Hansen från Västerås stad berättar också om den ansökan för EU-projektet LIFE IP North Baltic som förbundet tillsammans med Vattenmyndigheten och ett flertal kommuner lämnade in tidigare i vår.

 

Inslagen kan du se här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/slutdumpat-for-batagare-i-malaren

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/malaren-behover-fler-fiskvagar

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/fler-ton-gos-i-framtiden

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/overgodning-ar-stort-problem