Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 18 maj 2015 i Uppsala

Program

Tid: Kl. 09.15 – 15.00
Plats: Uppsala konsert & Kongress, Vaksala torg 1

Program
09.00      Samling och kaffe

09.30      Välkommen!

09.45      Förbundstämma Mälarens vattenvårdsförbund

11.00      Bensträckare

11.15      Utvidgad diskussion om förslag på revision av stadgarna samt Mälarens vattenvårdsförbund fortsatta verksamhet.

12.00      Lunch

13.00      Kort information om den hotade fiskarten asp och hur man i Uppsala har arbetat med att återintroducera asp i Fyrisån. Därefter går vi bort till Fyrisån och får en guidad tur vid ån och tittar på asptrappan vid Islandsfallet. Vi får även information om gestaltningen av miljön runt ån. Information och guidning: Anders Larsson, Tyréns.

14.30      Kaffe och kaka på Guntherska konditoriet.

Anmäl deltagande senast 11 maj till Ingrid Hägermark, e-post ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Islandsfallet i Fyrisån med nya asptrappan

Islandsfallet i Fyrisån med nya asptrappan. Foto: Anders Larsson.