Årets Mälarkonferens 10 mars på Uppsala slott: vatten- och stadsplanering för god vattenkvalitet i Mälaren och hållbar utveckling!

Vad behöver göras för att nå bra vattenkvalitet i Mälaren? Hur ska vi planera för bebyggelse runt Mälaren när klimatet förändras? Och vem får Mälarens vattenpris? Det och mycket annat avhandlas på Mälarkonferensen 2015.

Anmäl dig nu! Välkommen! Sista anmälningsdag 2 mars 2015.

malaraktuelltruta

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor. Mälaren har stora natur- och kulturvärden och är viktig för rekreation, fiske och sjöfart. Att bevara Mälarens vattenkvalitet för framtida generationer är ett ansvar för oss alla som bor och verkar i Mälardalen.

En hållbar samhällsutveckling i Mälardalen är en komplex utmaning. Det gäller att gå från ord till handling när det gäller ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Mälardalen är dessutom en av de mest expansiva regionerna i Sverige. Trycket på bostäder, infrastruktur och service är stort.

På årets Mälarkonferens ska vi ta några steg närmare konkreta åtgärder för vattenplanering och nya lösningar för en hållbar stadsutveckling i Mälardalen.

Mälarkonferensen är ett samarbete mellan fem länsstyrelser i Mälardalsregionen. Den första Mälarkonferensen hölls i Västerås 2011. Årets Mälarkonferens arrangeras av Länsstyrelsen i Uppsala län på Uppsala slott den 10 mars 2015.

Tid: Tisdagen den 10 mars, klockan 9.45–16.15

Plats: Uppsala slott

Kostnad: 950 kr (ideella organisationer 600 kr). Fika och lunch ingår.

Här kan du läsa mer, se program och anmäla dig >