Projektet LIFE IP North Baltic kan bli verklighet för Norra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har med sin projektidé kvalificerat sig vidare och kommer att få genomföra en fullskalig ansökan för projektet LIFE IP North Baltic.

Ja

Arbetet med ansökan har skett inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren – en sjö för miljoner. Projektidén som EU-kommissionen har godkänt bygger på målet att genomföra åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Nu följer en process med alla berörda parter i Norra Östersjöns vattendistrikt att utveckla projektidén. Ansökan ska vara inlämnad 17 april.

Den 29 januari bjuder vattenmyndigheten in till en informationsträff om projektet.

Har du frågor eller input till projektet, kontakta David Liderfelt
e-post: david.liderfelt@lansstyrelsen.se eller
tfn: 010-2249413