Steg 1 i ansökan om LIFE IP North Baltic är genomförd

Inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner har en idé (sk Concept Note) till projektet LIFE IP North Baltic skickats till EU-kommissionen. LIFE IP (IP står för Integrated projects) är en ny typ av LIFE-projekt. Ett IP ska spänna över ett stort territoriellt område och syfta till att genomföra en plan eller strategi som följer av en EU-lagstiftning, till exempel ramdirektivet för vatten.

EU-kommissionen ska nu bedöma om projektet kvalificerar sig för nästa steg – en fullskalig ansökan. Deadline för den kommer sannolikt att vara 15 april.

LIFE IP North Baltic är ett distriktsövergripande projekt som ska sikta på genomförandet av åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt. Sökande för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. I genomsnitt förutser man ett bidrag från EU på ca 10 miljoner Euro för ett LIFE IP, där EU kan finansiera upp till 60 % av totalbudgeten.

För mer info om LIFE IP North Baltic, kontakta David Liderfelt (010-2249413 eller david.liderfelt@lansstyrelsen.se)