Nu börjar vi sammanställningen av påbörjade projekt kring näringsläckage och vandringshinder runt Mälaren

Den 18 augusti började Erica Hasslar sin projektanställning för Mälarens vattenvårdsförbund i delprojektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”. Hon kommer att sammanställa en projektbank för påbörjade projekt kring näringsläckage och vandringshinder runt Mälaren.

Erica har en kandidatutbildning i miljövetenskap från Mälardalens högskola samt Linköpings universitet. Hon har tidigare arbetat med en fosformodell över Mälaren åt Länsstyrelsen i Västmanlands län. Före studierna arbetade hon bland annat som mäklarassistent. Erica bor i Västerås.

Läs mer om projektet här:
https://www.malaren.org/projekt/2014/09/projektbank-over-atgarder-mot-naringslackage-och-vandringshinder-for-fisk/